Koszty i korzyści finansowe udziału w lidze finansowo-prawnej Finances & Law League:

oferta fllFinances & Law League to niezliczone korzyści dla pracodawców i pracowników. A to wszystko za jedyne 24 PLN brutto za mecz*. 

Od początku XXI wieku, dostrzegalna jest tendencja pracodawców do zwiększania nakładów finansowych wydatkowanych na aktywność fizyczną pracowników. Nie tylko jest to zdrowe i dobre dla nich, ale także wiąże się ze zwiększeniem efektywności pracowników, którzy wspólnie występując w zespołach sportowych lepiej się poznają, socjalizują się ze sobą, a świadomość obecności w zespole sportowym przenoszą na płaszczyznę zawodową, gdzie również utożsamiają się z firmą i pracującym tam zespołem. Zapisując drużynę do Finances & Law League, mają Państwo do wyboru dwa warianty. Warto również zaznaczyć, że z uwagi na udzielane rabaty przy zapisach „first minute” bardziej opłacalne są wcześniejsze zapisy niż czekanie do ostatniego momentu.

I Wariant: zgłoszenie oraz opłata startowa to 3990 PLN.
Rabat 50% przy zgłoszeniu do 15 marca,  cena tylko 1995 PLN (brutto).

II Wariant: zgłoszenie oraz opłata startowa + 10  strojów piłkarskich FREESTYLE, spersonalizowanych, indywidualny projekt 4990 PLN
Rabat 40% przy zgłoszeniu do 15 marca,  cena tylko 2994 PLN (brutto).

Aby określić rzeczywiste koszty, które pracodawca ponosi, należy powyższe koszty rozpatrywać abonamentowo, podobnie jak dostępne na rynku karty umożliwiające korzystanie z placówek sportowych i rekreacyjnych, oraz liczyć je per pracownik.
W wariancie pierwszym, całkowity koszt to 1995 PLN brutto. Uwzględniając, że rozgrywki to minimum 8 meczów, przy jednym meczu tygodniowo, jedna runda potrwa 2 miesiące, czyli koszt miesięczny wyniesie 997,50 PLN brutto. Średnia liczba zawodników w drużynie firmowej to 10 osób. Rozpatrując cenę jednostkowo, koszty udziału jednego pracownika to 99,75 PLN brutto miesięcznie.

Jeśli Firma oferuje pracownikom wynajęcie hali sportowej raz w tygodniu, aby mogli podejmować aktywność fizyczną, również korzystniejszy jest udział w rozgrywkach. W Warszawie ceny wynajmu hali plasują się w granicach 200 PLN brutto za godzinę. Przy cenie 1995 PLN brutto za minimum 8 meczów, różnica pomiędzy wynajęciem hali a uczestnictwem w rozgrywkach firmowych to tylko ok. 50 PLN brutto.


Korzyści finansowe udziału w Finances & Law League

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT) do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wszelkie wydatki, służące zabezpieczeniu źródła przychodów.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Określenie „w szczególności” nie zamyka katalogu wydatków i stanowi wyłącznie przykłady. Należy się zatem odnieść do definicji pojęcia „reprezentacja” którą jest występowanie w imieniu podatnika (firmy) w celu wywołania jak najlepszego wizerunku przy jego reprezentowaniu. Uwzględnione tu są kontakty oficjalne i handlowe z innymi podmiotami gospodarczymi. O reprezentacji można zatem mówić, jeśli celem działania jest utrwalenie najkorzystniejszego wizerunku firmy. Biorąc pod uwagę wspomnianą ustawę oraz opisaną definicję, udział pracowników w rozgrywkach branżowych jest reprezentacją i poniesione wydatki można ująć w kosztach uzyskania przychodu.

To nie koniec korzyści. Wyposażenie pracowników w stroje piłkarskie z logotypem firmy podczas rozgrywek międzyzakładowych w których występują, również służy budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Zatem wydatki poniesione na stroje sportowe służące reprezentowaniu firmy także mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. To również nie jest koniec korzyści. Jeśli firma posiada drużynę reprezentującą ją w rozgrywkach międzyzakładowych, nawet wynajęcie sali na treningi dla pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu.

Finances & Law League to niezliczone korzyści dla pracodawców i pracowników. A to wszystko za jedyne 24 PLN brutto za mecz*.

 

*Uwzględniając zapis first minute, 10 osób w drużynie i 8 meczów do rozegrania

 

Koszty udziału w lidze finasowo prawnej  to tylko:

1 wariant: zgłoszenie oraz opłata startowa do 3990 PLN rabat 50% przy zgłoszeniu do 15 marca,  cena tylko 1995 PLN (brutto).

2 wariant: zgłoszenie oraz opłata startowa + 10  strojów piłkarskich FREESTYLE, spersonizowanych, indywidualny projekt 4990 PLN, przy zgłoszeniu do 15 marca rabata 40%,  cena tylko 2994 PLN (brutto).


Twitter Widget Slider